Thủy lợi thông minh

 
Miêu tả

Kết hợp bộ cảm biến độ ẩm, van nước từ xa và nền tảng Konexy để xây dựng một hệ thống thủy lợi thông minh, quản lý hiệu quả sử dụng nước, lượng nước tiêu thụ. 

Lợi ích

>>  Giảm tiêu thụ nước
>> Tăng năng suất cây trồng
>> Theo dõi tiêu thụ nước
>> Phát hiện lượng nước tiêu thụ trái phép.

 

Ứng dụng bạn cần là gì?

Thông tin cơ bản

Liên hệ

Chứng minh bạn không phải là Robot

Nội dung

Bằng việc gửi yêu cầu này, Bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và thông tin liên lạc để nhận được trong tương lai trừ khi bạn chọn cách khác