Thói quen của người tiêu dùng


Miêu tả

Bạn luôn tự hỏi làm thế nào khách hàng sẽ sử dụng các sản phẩm của mình? Konexy sẽ thu thập tất cả dữ liệu liên quan và tạo ra các thống kê hữu ích. Từ đó, bạn có thể đưa ra các chiến dịch tiếp thị phù hợp từng thời điểm.

Lợi ích

>> Tìm hiểu cách khách hàng sử dụng sản phẩm của bạn.
>> Tạo các chiến dịch tiếp thị để thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm của doanh nghiệp.

 

Ứng dụng bạn cần là gì?

Thông tin cơ bản

Liên hệ

Chứng minh bạn không phải là Robot

Nội dung

Bằng việc gửi yêu cầu này, Bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và thông tin liên lạc để nhận được trong tương lai trừ khi bạn chọn cách khác