Theo dõi vật nuôi


Miêu tả

Hầu hết các nước phát triển đòi hỏi quy trình chăn nuôi và thực phẩm chế biến phải được giám sát chặt chẽ từ trang trại đến khách hàng. Bằng cách thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau (các thẻ RFID, nhà máy chế biến thực phẩm và các ứng dụng khai thác logistics), Konexy triển khai tất cả các loại ứng dụng có thể được phát triển để đảm bảo nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Lợi ích

>> Thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau được sử dụng trong quá trình chuyển đổi.
>> Tích hợp dữ liệu với các cơ quan khác, bao gồm cả cơ quan kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm. 
 

Ứng dụng bạn cần là gì?

Thông tin cơ bản

Liên hệ

Chứng minh bạn không phải là Robot

Nội dung

Bằng việc gửi yêu cầu này, Bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và thông tin liên lạc để nhận được trong tương lai trừ khi bạn chọn cách khác