Nông nghiệp thông minhMiêu tả

Một  nền nông nghiệp tiên tiến luôn có đòi hỏi khắt khe về khâu kiểm định chất lượng từ nông trại tới người dùng. Konexy sẽ giúp bạn làm điều đó! Bằng cách thu thập dữ liệu từ quá trình sản xuất, khâu phân phối, hệ thống giúp bạn kiểm định về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Lợi ích

Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau được sử dụng trong quá trình chuyển đổi.
Tích hợp một cách hiệu quả với các công ty IT khác và các cơ quan về thực phẩm.

Ứng dụng bạn cần là gì?

Thông tin cơ bản

Liên hệ

Chứng minh bạn không phải là Robot

Nội dung

Bằng việc gửi yêu cầu này, Bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và thông tin liên lạc để nhận được trong tương lai trừ khi bạn chọn cách khác