Quản lý gas/ dầu thông minhHệ thống quản lý đường ống thông minh

Miêu tả

RFID là bài toán cho hệ thống này. RFID sẽ được gắn trong ống để lấy thông tin, gửi về Konexy. Từ đó, hệ thống sẽ tích hợp dữ liệu và có cái nhìn tổng thể về lịch sử sử dụng của đường ống. Trong giai đoạn đầu xây dựng, thông qua Konexy, người dùng sẽ kiểm tra được đường ống nào phù hợp với nhu cầu và cập nhật nhật ký điện tử của họ.

Dịch vụ đường ống điện tử rất hữu dụng trong việc quản lý tài sản của công ty và hệ thống hóa thông tin phục vụ cho việc đảm bảo an toàn chung.

Lợi ích
  • Theo dõi các đường ống và hàng tồn kho thông qua thẻ RFID.
  • Giảm thời gian lắp đặt hệ thống, đảm bảo yếu tố an toàn.
  • Xây dựng bảng thông tin về lịch sử sử dụng đường ống, cải thiện vấn đề an toàn chất lượng và tuân thủ các quy định chung.Theo dõi tài sản thông minh

Miêu tả

Các thiết bị khác được dùng trong hệ thống dầu hoặc khí như như xa, máy khoan, máu bơm, đường ống… có thể được đặt ở xa, theo dõi và duy trì bởi một thiết bị M2M, có tích hợp với Konexy.

Ngoài ra, các quy định về kiểm kê, cảnh báo duy trì cũng được cài đặt trong Konexy để tự động hóa hầu hết các quy trình của doanh nghiệp.

Lợi ích
  • Tự động kiểm tra tài sản có giá trị của doanh nghiệp thông qua thẻ RFID.
  • Có cảnh báo từ xa, đảm bảo an toàn cho hệ thống.
  • Phục vụ tốt công tác bảo trì, duy tu cho hệ thống.

Tin khác

Ứng dụng bạn cần là gì?

Thông tin cơ bản

Liên hệ

Chứng minh bạn không phải là Robot

Nội dung

Bằng việc gửi yêu cầu này, Bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và thông tin liên lạc để nhận được trong tương lai trừ khi bạn chọn cách khác