Quản lý chất thải thông minhMiêu tả


Mọi việc trở nên đơn giản hơn với các cảm biến trong xe chứa chất thải tái chế đường (một vài công ty có sẵn) để gửi dữ liệu đến Konexy và giám sát việc sử dụng các thùng đựng rác. Konexy sẽ tạo nên lộ trình các tuyến xe bán tải hợp lý hơn và gửi thông tin đến các xe.

Từ đó, chính quyền thành phố sẽ có biểu đồ tổng thể và có công cụ để quản lý chất lượng dịch vụ và có kế hoạch sử dụng tài nguyên trong tương lai.

Lợi ích

>> Phân bố để các xe chạy hợp lý, giảm chi phí quản lý, giảm lượng khí thải CO2.
>> Địa phương kiểm soát tốt quá trình tái chế, đảm bảo vệ sinh môi trường.
 

Ứng dụng bạn cần là gì?

Thông tin cơ bản

Liên hệ

Chứng minh bạn không phải là Robot

Nội dung

Bằng việc gửi yêu cầu này, Bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và thông tin liên lạc để nhận được trong tương lai trừ khi bạn chọn cách khác