Nền tảng

Được thiết kế theo mô hình Paas phụ vụ cho IoT và các dự án M2M, Konexy có thể tùy biến theo nhiều nhu cầu đa dạng của các cá nhân, doanh nghiệp. 

Konexy là gì

Konexy là một Platform thiết kế theo mô hình PaaS phục vụ cho IoT và các Dự án M2M.

bt1.fw

Konexy hoạt động như thế nào?

Để Konexy hoạt động, yêu cầu phải có các thiết bị phần cứng thiết kế theo chuẩn Internet of things và có kết nối internet.

bt1.fw

Tương thích phần cứng

Phần cứng thiết kế theo chuẩn Internet of Things.

bt1.fw

Tương thích phần mềm

Tìm hiểu về tương thích phần mềm để tích hợp Konexy.

bt1.fw

 

Konexy, giải pháp tối ưu để các doanh nghiệp công nghệ phát triển theo chiều sâu!

Các giải pháp doanh nghiệp

Xây dựng các giải pháp kinh doanh trên hệ thống IoT? Chúng tôi có thể hỗ trợ toàn bộ dự án của bạn, cho chúng tôi biết về nó.

bt1.fw