Năng lượng thông minh

Konexy có các thiết bị điều khiển hệ thống đo đạc từ xa và tích hợp vào hệ thống công nghệ thông tin của các công ty năng lượng.

Đo đạc thông minh

Đo đạc thông minh

Đo đạc thông minh

Lưới điện thông minh

Lưới điện thông minh

Lưới điện thông minh