Kết nối phần cứng

Sản phẩm phù hợp với các doanh nghiệp vận tải, cho phép xác định vị trí chính xác chỉ trong 10 giây.

1. Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
  • Open framework;
  • Khả năng xử lý tốt;
  • Tiếp nhận GPS tốt;
  • Hình thức hoàn hảo.

2. Đặc tính kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Performance
Processor ARM 11 – 500 MHz
RAM 64 MBytes ( ext to 128 MB )
NAND Flash 256 Mbytes ( ext to 2 GB )
Communication
Modem Quad-band GSM/GPRS
GSM Antenna Internal (Quad band)
Positioning
GPS Receiver Sirf Atlas V (A-GPS on option)
GPS Antenna Internal
Interface & Telematics Features
3D Accelerometer ± 2g, ±4g, ±8g
3 axis Gyroscope On option
Mini USB 2.0 Host/Device/UART
RTC yes
LED 1 bicolor LED
Product Specific Features
CAN 2.0B interface yes
RS232 on option with IBD Cable
ECM* OBDII Protocols Supported:
SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2,
ISO 14230 KWP2000, ISO 15765 CAN
Power Supply
External 8-18V
External Voltage Measurement 8-18V
Li-ion battery & charger Option (900mAh)
Environmental
Connector OBD2 connector
Operating Temperature – 25 / + 60°C
Dimensions (mm) 27 x 48 x 49.5

Xem thêm thông tin sản phẩm TẠI ĐÂY
 

3. Hướng dẫn sử dụng

Thông số kỹ thuật
Performance
Processor ARM 11 – 500 MHz
RAM 64 MBytes ( ext to 128 MB )
NAND Flash 256 Mbytes ( ext to 2 GB )
Communication
Modem Quad-band GSM/GPRS
GSM Antenna Internal (Quad band)
Positioning
GPS Receiver Sirf Atlas V (A-GPS on option)
GPS Antenna Internal
Interface & Telematics Features
3D Accelerometer ± 2g, ±4g, ±8g
3 axis Gyroscope On option
Mini USB 2.0 Host/Device/UART
RTC yes
LED 1 bicolor LED
Product Specific Features
CAN 2.0B interface yes
RS232 on option with IBD Cable
ECM* OBDII Protocols Supported:
SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2,
ISO 14230 KWP2000, ISO 15765 CAN
Power Supply
External 8-18V
External Voltage Measurement 8-18V
Li-ion battery & charger Option (900mAh)
Environmental
Connector OBD2 connector
Operating Temperature – 25 / + 60°C
Dimensions (mm) 27 x 48 x 49.5

Xem thêm thông tin sản phẩm TẠI ĐÂY
 

4. Hướng dẫn kết nối

Thông số kỹ thuật
Performance
Processor ARM 11 – 500 MHz
RAM 64 MBytes ( ext to 128 MB )
NAND Flash 256 Mbytes ( ext to 2 GB )
Communication
Modem Quad-band GSM/GPRS
GSM Antenna Internal (Quad band)
Positioning
GPS Receiver Sirf Atlas V (A-GPS on option)
GPS Antenna Internal
Interface & Telematics Features
3D Accelerometer ± 2g, ±4g, ±8g
3 axis Gyroscope On option
Mini USB 2.0 Host/Device/UART
RTC yes
LED 1 bicolor LED
Product Specific Features
CAN 2.0B interface yes
RS232 on option with IBD Cable
ECM* OBDII Protocols Supported:
SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2,
ISO 14230 KWP2000, ISO 15765 CAN
Power Supply
External 8-18V
External Voltage Measurement 8-18V
Li-ion battery & charger Option (900mAh)
Environmental
Connector OBD2 connector
Operating Temperature – 25 / + 60°C
Dimensions (mm) 27 x 48 x 49.5

Xem thêm thông tin sản phẩm TẠI ĐÂY
 

5. Liên hệ sản xuất

Thông số kỹ thuật
Mọi thông tin xin liên hệ qua website: http://www.mobile-devices.com/