Lưới điện thông minh

 
Miêu tả

Các yếu tố khác nhau được sử dụng trong một mạng lưới hoặc trong một hệ thống lưới điện (máy biến áp, biến tần, pin,...) có thể được theo dõi từ xa và duy trì bằng cách thu thập dữ liệu trong Konexy và lập trình xử lý khi có sự cố.

Lợi ích

Giám sát và bảo trì các thiết bị điện từ xa, giảm thiểu sự cố mạng và giảm chi phí hoạt động.

 

Ứng dụng bạn cần là gì?

Thông tin cơ bản

Liên hệ

Chứng minh bạn không phải là Robot

Nội dung

Bằng việc gửi yêu cầu này, Bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và thông tin liên lạc để nhận được trong tương lai trừ khi bạn chọn cách khác