Hướng dẫn tương tác với Konexy

Bài viết sau sẽ hướng dẫn chi tiết các bước để tương tác với Internet of Things Platform Konexy:

1. Đăng ký tài khoản 

1.1.  Vào https://id.konexy.com đăng ký theo hướng dẫn

1.2.  Kích hoạt tài khoản

2. Tạo luồng dữ liệu

2.1.  Login vào http://wmc.konexy.com tạo  luồng dữ liệu

3. Tương tác dữ liệu

3.1.  Dùng MQTT-fx

-Download MQTT-fx cài đặt phần mềm

-Cấu hình tham số kết nối  (cổng kết nối 8883 là có bảo mật SSL, 1883 kết nối không bảo mật)

Điền thông tin Username/pass

Cấu hình SSL

Subscribe luồng dữ liệu

Public dữ liệu dạng JSON

Dữ liệu nhận được từ Server

3.2.  Viết chương trình gửi nhận

Trong phạm vi bài viết này mình sẽ hướng dẫn viết chương trình gửi nhận dữ liệu bằng Java.

3.2.1.    Thư viện

3.2.1.1.        Apache HttpComponents  cho giao thức Rest

3.2.1.2.        http://www.eclipse.org/paho/  Cho giao thức MQTT 3.1.1

3.2.2.    MQTT client

            MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức gửi dạng publish/subscribe sử dụng cho các thiết bị Internet of Things với băng thông thấp, độ tin cậy cao và khả năng được sử dụng trong mạng lưới không ổn định. Konexy hỗ trợ giao thức kết nối MQTT chuẩn, ở phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách viết một ứng dụng MQTT client kết nói tới Konexy. MQTT client được impliments ở Class  KonexyMqttClient.java   

3.2.3.    Rest Client

Những khái niệm đầu tiên về REST(REpresentational State Transfer) được đưa ra vào năm 2000 trong luận văn tiến sĩ của Roy Thomas Fielding (đồng sáng lập giao thức HTTP). Rest là khái niệm rất phổ biến đối với người lập trình lên mình sẽ không đi sâu vào giải thích chi tiết. Rest client được impliments ở class KonexyRestClient.java

Download mã nguồn TẠI ĐÂY