Hệ thống quản lý tập trung HVAC


Miêu tả

Đây là hệ thống quản lý chung các thiết bị như điều hòa nhiệt độ, máy thông gió, quạt sưởi (HVAC). Konexy sẽ kiểm soát về vấn đề cài đặt và tích hợp việc quản lý tập trung thông qua các giao thức chuẩn như Modbus®, BACnet® và Longworks®

Lợi ích

>> Giảm tiêu thụ năng lượng
>> Điều khiển từ xa, tiện ích cho người dùng
>> Thiết lập HVAC từ xa
>> Đo lường hiệu quả sử dụng  năng lượng.

 

Ứng dụng bạn cần là gì?

Thông tin cơ bản

Liên hệ

Chứng minh bạn không phải là Robot

Nội dung

Bằng việc gửi yêu cầu này, Bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và thông tin liên lạc để nhận được trong tương lai trừ khi bạn chọn cách khác