Hệ thống bảo trì từ xa


Miêu tả

Bạn muốn bảo trì hệ thống, nâng cấp firmware từ xa? Konexy có thể giúp bạn thực hiện điều này thông qua module quản lý thiết bị của mình. Konexy hỗ trợ triển khai và đầu tư cơ sở hạ tầng.

Lợi ích

>> Kích hoạt tính năng bảo trì từ xa của phần mềm nhúng trong thiết bị điện tử tiêu dùng.
>> Quy mô lên đến hàng triệu thiết bị quản lý mà không lo chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng.
 

Ứng dụng bạn cần là gì?

Thông tin cơ bản

Liên hệ

Chứng minh bạn không phải là Robot

Nội dung

Bằng việc gửi yêu cầu này, Bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và thông tin liên lạc để nhận được trong tương lai trừ khi bạn chọn cách khác