Hải Phòng định hướng thành thành phố thông minh

Ngày 6/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng về định hướng xây dựng mô hình thành phố thông minh.

Hải Phòng định hướng thành thành phố thông minh

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề xuất 5 mục tiêu của thành phố thông minh gồm hiệu quả kinh tế ở các đô thị ngày càng cao; môi trường sống ngày càng tốt hơn; người dân được phục vụ tốt hơn; người dân tham gia quản lý đô thị và giám sát chính quyền; thành phố phát triển bền vững.

Đồng thời, người đứng đầu MTTQ Việt Nam đưa ra 4 giải pháp nền tảng của thành phố thông minh; chiến lược “2 cánh” và các nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn 2016-2020. Theo đó, “cánh 1” là quy hoạch thông minh thành phố phát triển bền vững, bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và quy hoạch thông minh, giám sát các tiêu chí phát triển bền vững. "Cánh 2" là Quản lý ngành thông minh - Công dân thông minh - Doanh nghiệp thông minh.

Về giải pháp, thứ nhất, chính quyền muốn hoạch định tương lai thì phải dự báo phát triển, tránh ách tắc, khủng hoảng và bảo đảm phát triển bền vững, phải có sự mô phỏng, quy hoạch động và được cập nhật thường xuyên.

Thứ hai, chính quyền hỗ trợ quyết định tối ưu của 4 chủ thể là công dân, doanh nghiệp, quản lý nhà nước và tổ chức xã hội, từ đó đưa ra hiệu quả sử dụng các nguồn lực ngày càng cao và cuộc sống ngày càng thông minh hơn, hạnh phúc hơn.

Thứ ba, phải coi không gian mạng như một không gian sống bắt buộc của mỗi cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị, xã hội trong giao dịch cá nhân, giao dịch kinh doanh, giao dịch với chính quyền.

Việc người dân tham gia quản lý đóng vai trò quan trọng, vì vậy, giải pháp nền tảng thứ tư là Hải Phòng cần tham gia vào việc đánh giá sự hài lòng của người dân.

Hiện nay, bên cạnh những thuận lợi như quyết tâm chính trị, cải cách hành chính, trong thời gian tới, Hải Phòng cần có sự hợp tác với đối tác nước ngoài để từ đó được tư vấn về thành phố thông minh kết hợp với viễn thông nội địa nhằm xây dựng thành phố thông minh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng gợi ý bốn giải pháp nền tảng của thành phố thông minh và 10 nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn 2016-2020.

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đã giao UBND TP nghiên cứu và thành lập Ban Chỉ đạo TP về phát triển thành phố thông minh, phấn đấu đến tháng 6-2017 trình Ban Thường vụ Thành ủy đề án này để xem xét thực hiện. Cũng theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, trong thời gian tới TP sẽ tập trung huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị xây dựng Hải Phòng thành thành phố thông minh, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn cuộc sống của người dân TP; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử để cải thiện hơn nữa các dịch vụ hành chính công cho doanh nghiệp và người dân.

Theo Chinhphu