Hạ tầng thông minhMiêu tả


Konexy có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu từ tất cả các cảm biến được triển khai tại một thành phố. Nền tảng phát triển Konexy được sử dụng để xây dựng các ứng dụng quản lý các dịch vụ của thành phố.

Từ việc kiểm soát dịch vụ làm vườn để xử lý rác thải, Konexy có thể được sử dụng như là công cụ ứng dụng để hỗ trợ các công ty cung cấp dịch vụ và giúp chính quyền thành phố giám sát tình trạng chung của địa phương.

Lợi ích

>> Cho phép phát triển ứng dụng theo chiều dọc để quản lý các dịch vụ thành phố khác nhau.

>> Thông qua các bảng điều khiển và các ứng dụng quản lý, kiểm soát tốt chất lượng cơ sở hạ tầng ở địa phương.
 

Ứng dụng bạn cần là gì?

Thông tin cơ bản

Liên hệ

Chứng minh bạn không phải là Robot

Nội dung

Bằng việc gửi yêu cầu này, Bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và thông tin liên lạc để nhận được trong tương lai trừ khi bạn chọn cách khác