Facebook, Google bắt tay xây tuyến cáp quang nhanh nhất nối Mỹ và châu Á

Tuyến cáp Pacific Light Cable Network (PLCN) dài 12.800 km, có sức truyền tải 120Tbps do Google phối hợp với Facebook thực hiện sẽ là tuyến cáp nhanh nhất nối Hong Kong với Los Angeles.

Facebook, Google bắt tay xây tuyến cáp quang nhanh nhất nối Mỹ và châu Á

Đây là dự án của Google, Facebook hợpp tác với Pacific Light Data Communication (PLDC), một công ty con của China Soft Power Technology. Một khi tuyến cáp dài 12.800 km hoàn thành, nó sẽ là tuyến cáp nhanh nhất xuyên Thái Bình Dương. Hiện nay, kỷ lục do cáp FASTER mà Google cũng tham gia nắm giữ.

Khi được giới thiệu đầu tiên vào cuối năm 2015, ước tính chi phí xây dựng tuyến cáp của PLDC khoảng 400 triệu USD, bao gồm 5 cặp sợi quang. Mỗi cặp sợi có thể truyền tải thông tin ở tốc độ cao nhất 24 Tbps.

Google cho biết tất cả các bên góp mặt trong dự án đều có phần riêng trên tuyến cáp. Đây cũng là tuyến cáp thứ 6 mà Google tham gia (5 tuyến còn lại là Unity, SJC, FASTER, MONET và Tannat). Với Google, tuyến cáp này sẽ là một bước phát triển mới cho nền tảng hạ tầng cloud Google Cloud Platform và các gói app G Suite (Mail, Maps, Google Drive, Docs...).

Được biết, tuyến cáp này có thể đáp ứng được 80 triệu cuộc gọi video HD diễn ra cùng lúc giữa Hong Kong với Los Angeles. Tuy nhiên, đây chưa phải là tuyến cáp xuyên biển nhanh nhất. Facebook và Microsoft gần đây cùng nhau xây tuyến cáp xuyên Atlantic, có tốc độ 160 Tbps nhưng ngắn gấp đôi.

Tuyến cáp mới cho phép Google và Facebook cung cấp dịch vụ nhanh hơn, đáng tin cậy hơn cho khách hàng bên kia Thái Bình Dương. Các công ty có thể sử dụng phần lớn băng thông và cho thuê phần còn lại, tuy nhiên cho đến nay họ chưa thông báo gì cụ thể.