Kết nối phần cứng

Cubieboard là một máy tính mini đa năng dựa trên chip Allwinner SoC. Cubieboard ở thời điểm hiện tại gồm 3 loại cubieboard1-A10, cubieboard2-A20, cubieboard3-CubieTruck.

1. Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Processor — AllWinner A20 SoC:
  Dual ARM Cortex-A7 CPUs
  ARM Mali400 MP2 GPU (OpenGL ES 2.0/1.1)
Memory:SATA 2.0 port with support for attached 2.5-inch HDD
  RAM — 1GB or 2GB DDR3 (480MHz)
  Onboard NAND flash (unspecified capacity)
  microSD slot (see note below)
Networking — gigabit Ethernet port
Wireless — Wifi plus Bluetooth with onboard antenna
USB — 2x USB 2.0 host port; 1x USB 2.0 OTG port
A/V ports:I/O on 52-pin 2mm header — I2S, I2C, SPI, CVBS, 2x LRADC, UART, PS2, 2x PWM, TS/CSI, IRDA, Line-in, FM-in, Mic-in, x4 TV-in, 3x keys
  HDMI
  VGA
  Toslink (SPDIF optical)
  Headphone jack
Other features — 4x LEDs
Power — 5VDC @ 2.5A with HDD; supports Li-Ion battery and RTC
Dimensions — 11 x 8 cm (4.33 x 3.15 inches)

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm TẠI ĐÂY.

2. Đặc tính kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Processor — AllWinner A20 SoC:
  Dual ARM Cortex-A7 CPUs
  ARM Mali400 MP2 GPU (OpenGL ES 2.0/1.1)
Memory:SATA 2.0 port with support for attached 2.5-inch HDD
  RAM — 1GB or 2GB DDR3 (480MHz)
  Onboard NAND flash (unspecified capacity)
  microSD slot (see note below)
Networking — gigabit Ethernet port
Wireless — Wifi plus Bluetooth with onboard antenna
USB — 2x USB 2.0 host port; 1x USB 2.0 OTG port
A/V ports:I/O on 52-pin 2mm header — I2S, I2C, SPI, CVBS, 2x LRADC, UART, PS2, 2x PWM, TS/CSI, IRDA, Line-in, FM-in, Mic-in, x4 TV-in, 3x keys
  HDMI
  VGA
  Toslink (SPDIF optical)
  Headphone jack
Other features — 4x LEDs
Power — 5VDC @ 2.5A with HDD; supports Li-Ion battery and RTC
Dimensions — 11 x 8 cm (4.33 x 3.15 inches)

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm TẠI ĐÂY.

3. Hướng dẫn sử dụng

Thông số kỹ thuật
Processor — AllWinner A20 SoC:
  Dual ARM Cortex-A7 CPUs
  ARM Mali400 MP2 GPU (OpenGL ES 2.0/1.1)
Memory:SATA 2.0 port with support for attached 2.5-inch HDD
  RAM — 1GB or 2GB DDR3 (480MHz)
  Onboard NAND flash (unspecified capacity)
  microSD slot (see note below)
Networking — gigabit Ethernet port
Wireless — Wifi plus Bluetooth with onboard antenna
USB — 2x USB 2.0 host port; 1x USB 2.0 OTG port
A/V ports:I/O on 52-pin 2mm header — I2S, I2C, SPI, CVBS, 2x LRADC, UART, PS2, 2x PWM, TS/CSI, IRDA, Line-in, FM-in, Mic-in, x4 TV-in, 3x keys
  HDMI
  VGA
  Toslink (SPDIF optical)
  Headphone jack
Other features — 4x LEDs
Power — 5VDC @ 2.5A with HDD; supports Li-Ion battery and RTC
Dimensions — 11 x 8 cm (4.33 x 3.15 inches)

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm TẠI ĐÂY.

4. Hướng dẫn kết nối

Thông số kỹ thuật
Processor — AllWinner A20 SoC:
  Dual ARM Cortex-A7 CPUs
  ARM Mali400 MP2 GPU (OpenGL ES 2.0/1.1)
Memory:SATA 2.0 port with support for attached 2.5-inch HDD
  RAM — 1GB or 2GB DDR3 (480MHz)
  Onboard NAND flash (unspecified capacity)
  microSD slot (see note below)
Networking — gigabit Ethernet port
Wireless — Wifi plus Bluetooth with onboard antenna
USB — 2x USB 2.0 host port; 1x USB 2.0 OTG port
A/V ports:I/O on 52-pin 2mm header — I2S, I2C, SPI, CVBS, 2x LRADC, UART, PS2, 2x PWM, TS/CSI, IRDA, Line-in, FM-in, Mic-in, x4 TV-in, 3x keys
  HDMI
  VGA
  Toslink (SPDIF optical)
  Headphone jack
Other features — 4x LEDs
Power — 5VDC @ 2.5A with HDD; supports Li-Ion battery and RTC
Dimensions — 11 x 8 cm (4.33 x 3.15 inches)

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm TẠI ĐÂY.

5. Liên hệ sản xuất

Thông số kỹ thuật
Processor — AllWinner A20 SoC:
  Dual ARM Cortex-A7 CPUs
  ARM Mali400 MP2 GPU (OpenGL ES 2.0/1.1)
Memory:SATA 2.0 port with support for attached 2.5-inch HDD
  RAM — 1GB or 2GB DDR3 (480MHz)
  Onboard NAND flash (unspecified capacity)
  microSD slot (see note below)
Networking — gigabit Ethernet port
Wireless — Wifi plus Bluetooth with onboard antenna
USB — 2x USB 2.0 host port; 1x USB 2.0 OTG port
A/V ports:I/O on 52-pin 2mm header — I2S, I2C, SPI, CVBS, 2x LRADC, UART, PS2, 2x PWM, TS/CSI, IRDA, Line-in, FM-in, Mic-in, x4 TV-in, 3x keys
  HDMI
  VGA
  Toslink (SPDIF optical)
  Headphone jack
Other features — 4x LEDs
Power — 5VDC @ 2.5A with HDD; supports Li-Ion battery and RTC
Dimensions — 11 x 8 cm (4.33 x 3.15 inches)

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm TẠI ĐÂY.