Công ty

Konexy, giải pháp Internet of Things đầu tiên do người Việt chủ động nghiên cứu, xây dựng và phát triển.

Giới thiệu

Giới thiệu

Konexy được thiết kế theo mô hình Paas phục vụ cho IoT và các dự án M2M.

Đội ngũ

Đội ngũ

Công ty Cổ phần Điện toán Konexy là mái nhà chung của những kỹ sư công nghệ hàng đầu Việt Nam, có niềm đam mê đặc biệt đối với Internet of things.

Đối tác

Đối tác

Những đối tác chính góp phần vào sự thành công của Konexy.

Tin tức

Tin tức

Tổng hợp tin tức Internet of Things.

Tuyển dụng

Tuyển dụng

KONEXY luôn chào đón tất cả những người có năng lực, tự tin, nhiệt huyết và có tầm nhìn về nghề nghiệp.

Liên hệ

Liên hệ

Hãy liên hệ ngay để tìm hiểu về Internet of Things Platform Konexy.