Company

Konexy, giải pháp Internet of Things đầu tiên do người Việt chủ động nghiên cứu, xây dựng và phát triển.

About Us

About Us

Konexy được thiết kế theo mô hình Paas phục vụ cho IoT và các dự án M2M.

Team

Team

Công ty Cổ phần Điện toán Konexy là mái nhà chung của những kỹ sư công nghệ hàng đầu Việt Nam, có niềm đam mê đặc biệt đối với Internet of things.

Partner

Partner

The main partners contribute to the success of Konexy.

News

News

Internet of Things News.

Recruitment

Recruitment

KONEXY welcomes all those who have the capacity, confidence, enthusiasm and vision for the profession.

Contac Us

Contac Us

Hãy liên hệ ngay để tìm hiểu về Internet of Things Platform Konexy.