Bảo hiểmMiêu tả

Konexy giúp các công ty bảo hiểm để phát triển các giải pháp UBI bằng cách thu thập dữ liệu từ các thiết bị theo dõi OBDII cài đặt trong xe và tích hợp chúng trong các ứng dụng và các quá trình của họ.

Lợi ích

>> Xây dựng các gói bảo hiểm thích ứng với nhu cầu khách hàng.
>> Tùy biến đầy đủ các giải pháp cho nhu cầu kinh doanh và yêu cầu CNTT.

 

Ứng dụng bạn cần là gì?

Thông tin cơ bản

Liên hệ

Chứng minh bạn không phải là Robot

Nội dung

Bằng việc gửi yêu cầu này, Bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và thông tin liên lạc để nhận được trong tương lai trừ khi bạn chọn cách khác