Bảng giá Konexy

Gói phát triển ( Miễn phí 10 thiết bị) Gói chuyên nghiệp Gói tùy biến
Chi phí thiết bị/ tháng
miễn phí
Chi phí thiết bị/ tháng
1,000đ
Chi phí thiết bị/ tháng
Liên hệ
Data Points Written cho mỗi thiết bị / tháng
100,000 Data Points
Data Points Written cho mỗi thiết bị / tháng
10,000 Data Points
Data Points Written cho mỗi thiết bị / tháng
Liên hệ
Data Points Written phát sinh
Giới hạn
Data Points Written phát sinh
1,000đ /10,000 Data Points
Data Points Written phát sinh
Liên hệ
Thời hạn sử dụng
6 tháng
Thời hạn sử dụng Thời hạn sử dụng
Thời hạn lưu trữ
6 tháng
Thời hạn lưu trữ
1 năm
Thời hạn lưu trữ
Liên hệ
Chi phí phát sinh lưu trữ / năm
Giới hạn
Chi phí phát sinh lưu trữ / năm
10,000đ/ 1GB
Chi phí phát sinh lưu trữ / năm
Liên hệ
Tin nhắn SMS API
Giới hạn
Tin nhắn SMS API
500 đ/ tin nhắn
Tin nhắn SMS API
Liên hệ
Email API
Giới hạn
Email API
Miễn phí 10 Email / Ngày
> 500 đ/ 10 email
Email API
Liên hệ
Hỗ trợ
Email
Hỗ trợ
Điện thoai, Email, Chat
Hỗ trợ
Liên hệ
Thắc mắc khác
Không
Thắc mắc khác
Liên hệ
Thắc mắc khác
Liên hệ

Ứng dụng bạn cần là gì?

Thông tin cơ bản

Liên hệ

Chứng minh bạn không phải là Robot

Nội dung

Bằng việc gửi yêu cầu này, Bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và thông tin liên lạc để nhận được trong tương lai trừ khi bạn chọn cách khác