Tiêu dùng thông minh


Thói quen của người tiêu dùng

Miêu tả

Bạn luôn tự hỏi làm thế nào khách hàng sẽ sử dụng các sản phẩm của mình? Konexy sẽ thu thập tất cả dữ liệu liên quan và tạo ra các thống kê hữu ích. Từ đó, bạn có thể đưa ra các chiến dịch tiếp thị phù hợp từng thời điểm.

Lợi ích

Tìm hiểu cách khách hàng sử dụng sản phẩm của bạn.
Tạo các chiến dịch tiếp thị để thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm của doanh nghiệp.
 

 

Hệ thống bảo trì từ xa

Miêu tả

Bạn muốn bảo trì hệ thống, nâng cấp firmware từ xa? Konexy có thể giúp bạn thực hiện điều này thông qua module quản lý thiết bị của mình. Konexy hỗ trợ triển khai và đầu tư cơ sở hạ tầng.

Lợi ích

Kích hoạt tính năng bảo trì từ xa của phần mềm nhúng trong thiết bị điện tử tiêu dùng.
Quy mô lên đến hàng triệu thiết bị quản lý mà không lo chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng.
 

Thay thế sản phẩm

Miêu tả

Konexy sẽ giúp doanh nghiệp thu thập thông tin, theo dõi về tình trạng khách hàng sử dụng sản phẩm. Nếu khách hàng muốn thay thế hoặc đổi mới sản phẩm, Konexy sẽ có thống kê cụ thể. Phần mềm của hệ thống cũng ghi lại tất cả dữ liệu về sản phẩm để phục vụ cho hoạt động kinh doanh và tiếp thị của công ty.

Lợi ích

Theo dõi, thống kê dữ liệu khách hàng muốn thay thế/ đổi mới sản phẩm.
Tạo các chiến dịch tiếp thị để thúc đẩy doanh số bán hàng của các sản phẩm thay thế.
 

Ứng dụng bạn cần là gì?

Thông tin cơ bản

Liên hệ

Chứng minh bạn không phải là Robot

Nội dung

Bằng việc gửi yêu cầu này, Bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và thông tin liên lạc để nhận được trong tương lai trừ khi bạn chọn cách khác