An ninh thông minh


Miêu tả

Konexy cung cấp một giải pháp điện toán đám mây có khả năng kiểm soát truy cập, giám sát các cảm biến an ninh trong tòa nhà. Konexy cũng nhận dạng khi các cảm biến bị giả mạo hay mất kết nối. Các giải pháp bảo mật xây dựng trên nền tảng Cloud đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tòa nhà.

Lợi ích

>> Dễ dàng kiểm soát truy cập để điều khiển từ xa thông qua một hệ thống chung.
>> Ngay lập tức phát hiện hệ thống an ninh giả mạo.

 

Ứng dụng bạn cần là gì?

Thông tin cơ bản

Liên hệ

Chứng minh bạn không phải là Robot

Nội dung

Bằng việc gửi yêu cầu này, Bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và thông tin liên lạc để nhận được trong tương lai trừ khi bạn chọn cách khác